За проекта

Проект "Регион на младежкото участие" има за цел създаването на модел на активни и сътрудничещи си ученически органи на самоуправление (парламенти), да ги обедини в трансгранична мрежа от 12 такива парламента в целия българо-сръбски граничен регион, да подобри техния капацитет и да им осигури методология, подходяща инфраструктура ( уеб-инструменти), технически възможности и практически умения за разработване на младежки мрежови инициативи.

Проектът е финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG-IPA България – Сърбия.

Заключителен форум

22-23.10.2020 В Алексинац, Сърбия се сътоя заключителната конференция по проект "Регион на младежкото участие". В работата му взеха участие всички партньорсски училища от двете страни, като българските присъстваха онлайн поради мерките срещу разпространение на корона вируса. В дневния ред на събитието влизаше отчитане и оценка на направеното по проекта, както и планиране на бъдещето. На форума бе официално учредена трансграничната мрежа от училища и парламенти, работеща за развитие на ученическото самоуправление, чрез приемане и подписване на Меморандум. 

Ученически обмен във Вранье

12-14.10. 2020 Във Вранье, Сърбия се проведе третият ученически обмен по проекта. Отново в  обмена физически участваха само сръбски ученци, докато българските им връстници се присъединиха онлайн. Темата на обмена бе "Смъртоносните бонбони". По време на събитието се обсъждаше направеното до момента по мрежовия проект и ролята на ученическите парламенти в борбата с наркоманията и зависимостите.Участниците имаха възможност да чуят и мнението на специалисти. 

Ученически обмен в Прокуплье

05-07.10. 2020 В Прокуплье , Сърбия се проведе вторият ученически обмен по проекта. Поради КОВИД кризата, на място бяха само ученици от Сърбия, докато българските участваха онлайн. Темата на обмена бе "Здравословна храна". Участниците имаха възможност да се запознаят с опита на училището-домакин - Селскостопанската гимназия, да готвят заедно и да изработят здравословно седмично меню.

Ученически обмен в Монтана

23-25.09.2020 В Монтана, България се състоя първият от предвидените три обменни визити. Тема на събитието бе мрежовия проект "Бележити хора и събития". Гостите от Сърбия се запознаха също с българската образователна система и забележителностите на града. А като основен резултат от визитата на първо място всички поставиха приятелството.

Обучение за младежки лидери и младежки работници

09-13.12.2019 В Белоградчик се състоя предвиденото петдневно обучение на младежки лидери от ученическите парламенти и младежки работници (кординиращи работата на парламентите възрастни) от участващите в проекта 12 български и сръбски училища. Обучението имаше за цел да ги подготви за работа в тези структури на младежко самоуправление, както и да се тества разработения наръчник. В него взеха участие 48 представители на целевите групи и смесен треньорски екип, съставен от български и сръбски обучители.

Втора среща на експертната група

26-27.11.2019 В Алексинац, Сърбия се състоя втората среща на експерти по младежко лидерство и самоуправление по проект "Регион на младежкото участие. На срещата бе представена разработената Методика за ученическо самоуправление (Наръчник за ученическо самоуправление), която бе коментирана подробно и допълнена с някои идеи. Методиката ще се ползва за предвидените обучения и други дейности.

Резултат от конкурса за училища-партньори

Следните училища са одобрени за включване в проекта от българска страна:
1. Област Видин: Гимназия с преподаване на чужди езици "Йордан Радичков" - гр.Видин
2. Област Монтана:Природо–математическа профилирана гимназия – гр. Монтана
3. Област Враца:Профилирана езикова гимназия "Йоан Екзарх" – гр. Враца
4. Софийска област:Профилирана природо-математическа гимназия "Акад. проф. д-р Асен Златаров"- гр. Ботевград
5. Област Перник:Професионална гимназия по икономика – гр. Перник
6. Област Кюстендил: Езикова гимназия "Д-р Петър Берон"- гр. Кюстендил

Конкурс за училища-партньори

01.10.2019 Сдружение Свободен младежки център обявява открит конкурс за селекция на 6 средни училища, по едно от области Видин, Монтана, Враца, София област, Перник и Кюстендил, за участие в проекта "Регион на младежкото участие". Кандидатите трябва да се запознаят с проекта и приложеният проект на договор. Кандидатстването става онлайн, като се изпраща попълнена, заверена от директора и сканирана апликационна форма на адрес info@fyc-vidin.org. Крайният срок за кандидатстване е 15.10.2019г.

Първа експертна среща

30.09. - 01.10.2019 В хотел "Скалите" - Белоградчик се състоя първата среща на експерти от България и Сърбия във връзка с изработване на съвместна методика за ученическото самоуправление. На срещата бяха представени презултатите от провдено изследване на текущата ситуация по темата в двете страни, направено задание за методиката и определени критерии за селекция на училищата - партньори.

Страници

  • Total Visitors: 70994