Ден на ученическото самоуправление в ГПЧЕ - Видин

На 09-ти май 2022г. в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ гр. Видин бе отбелязан Денят на самоуправлението по традиция с активното участие на учениците. През този ден те влязоха в различни роли – някои бяха учители и преподаваха на съучениците си, а други заеха длъжности от администрациятаи ръководството на училището. Така например Мартин Стефанов от 11.А бе директор, заместник директор бе Александра Боянова от 9.В клас, в ролята на секретар бе Велислав Бенков от 11.В, а библиотекар – Рая Малинова от 11.А клас. „Новите“ учители се справиха успешно със задълженията си, а администраторите изпълняваха стриктно възложените им задачи. Така всички включили се ученици почувстваха атмосферата от другата страна на учебния процес, сблъсквайки се с предизвикателствата на съответните професии. Денят премина ползотворно за всички.

Чуйте интевюто дадено за националното радио - https://bnr.bg/vidin/post/101643819

    

  • Total Visitors: 218947