Здраво тяло, здрав ум

Ученическият парламент на гимназия „Светозар Маркович“ реши да проведе анкета по темата за здравословния начин на живот на нашите връстници. Надяваме се, че възможно най-много колеги ще попълнят анкетата, така че да имаме най-точните резултати.

Анкета

  • Total Visitors: 221280