Информация от Ученически парламент към ГПЧЕ - Видин

31.03.2022 През периода януари-март 2022 година членовете на УП отново проявиха активност и се включваха в някои по-важни дати от празничния календар. Така например чрез изготвяне на плакати, които бяха поставени на видни места в училището, бяха отбелязани Денят на розовата фланелка и Деня на любовта- февруари месец. По-късно учениците от УП съдействаха за събиране на необходими дрехи и материали за украинските бежанци в града, които предоставиха на местния Български червен кръст. През март месец с всички членове на Парламента бе проведен тренинг-семинар „Лидери“ от психолога на гимназията с цел развиване на лидерски качества у участниците и сплотяване на екипа на УП.

  • Total Visitors: 221109