Нашият ресторант за здравословна храна - икономическо и търговско училище Вранье

По време на реализирането на онлайн часовете нашият ученически парламент излезе с идеята да проектира свой собствен ресторант за здравословна храна. С помощта на учителя по английски те направиха презентация, която споделяме с вас.

Презентация

  • Total Visitors: 180355