Отражението на COVID-19 на образованието и социалния живот

Пандемията ни доведе до голяма житейска промяна ... от реализирането на преподаването и ученето до мисленето кои аспекти на живота са най-засегнати от изолация и физическо дистанциране, особено в периода на израстване. Погледът и впечатленията на членовете на парламента на Техническото училище от Княжевац можете да видите в приложените текстове. Сред основните теми тук са влиянието на промените, опричинени от пандемията върху училищното образование и социалния живот.

  • Total Visitors: 181709