Парламентът също има думата - Техническо училище Княжевац

Анализирайки нагласите на членовете на парламента, важността на ученическия парламент в училището беше потвърдена от необходимостта от такъв училищен орган. Дори в извънредни ситуации, като настоящата, членовете на парламента ясно изразяват мнението си за това къде и как виждат своята роля.

  • Total Visitors: 219908