Ученическият съвет -важен за живота на училищната общност

Ученическият съвет на ППМГ "Акад. проф. д-р Асен Златаров"- Ботевград проведе финална дискусия по мрежовия проект "Да забраним ученическите парламенти". Учениците изказаха мнението си за функционирането и значимостта на ученическите съвети за изразяване на мнението на училищната общност. Други въпроси, които засегнаха в дискусията бяха как да рекламират дейността си за да се повиши авторитета и значимостта на съвета в училище.

Какви мнения написаха на стената на съвета: Павел Димитров – председател на Ученическия съвет -Според мен в една демократична държава ученическият парламент е важна част за изграждането на гражданско общество. Иванина Иванова - Аз също смятам, че трябва да има ученически парламент. Неговото съществуване е от важно значение за самото училище и най-вече за учениците. Ние сме тези, които могат да дадат гласност, да организират нещо позитивно и да се погрижат за училищната обстановка. Мисля, че усилията, които полага всеки от нас, допринасят за добрата реализация на училището ни! Учениците се запознаха и с дебата на Ученическия парламент на ГПЧЕ "Йордан Радичков " гр. Видин "Трябва ли да функционира ученическия парламент в условията на извънредна ситуация?" По този повод Кристина Стоянова -заместник-председател написа “ Аз подкрепям функционирането на нашия ученически парламент. Той е една платформа, която можем смело да използваме. Независимо от това дали сме в училище или не. Още повече сега в моменти като този е хубаво да има хора, оказващи подкрепа. Тази подкрепа могат да я намерят в ученическия парламент. Всички ние ще се постараем всеки глас да бъде чут и зачетен. Винаги трябва да имаме сцена за представяне на нашето мнение и желания и да изпълняваме свободно правата си.“ А Деница Николова обобщи ,че трябва да има ученически парламент, защото кой знае проблемите на учениците по -добре от самите тях!?

  • Total Visitors: 205155