Анкета за Covid 19

УП на ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – Видин предлага да попълните анкета на UNICEF. Тя цели да покаже как се справят младежите в ситуацията на онлайн учене, физическа дистанция и виртуална свързаност.

Анкета

  • Total Visitors: 233812