Дебат "Трябва ли да функционира УП в извънредно положение?" - ГПЧЕ, Видин

Ученическият парламент на ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – Видин проведе дебат на тема „Трябва ли да функционира Ученическия парламент в условията на извънредната ситуация?“

Утвърждаващите защитаваха тезата, че Ученическияъ парламент в условията на извънредната ситуация е задължен да продължи своята работа. Отрицаващите отстояваха тезата, че в условията на извънредната ситуация няма смисъл от Ученическия парламент и той трябва да спре да функционира.

В първия си аргумент утвърждаващите акцентираха внимание на това, че при извънредната ситуация училището не е спряло работата, а само промени формата на дейността -  дистанционно обучение, логично е и УП да продължи своята работа в друга форма, използвайки електронни устройства.

Във втория си аргумент утвърждаващите разсъждаваха върху това, че щом УП на ГПЧЕ „Йордан Радичков“ е поел ангажимент да участва в проекта „Регион на младежкото участие“, в който работят парламенти на училищата от България и Сърбия, не е редно да спре да създава мрежови инициативи, защото така ще затрудни колегите от други парламенти. А лидерите трябва да бъдат отговорни, независимо, какви трудности срещат.

В третия си аргумент утвърждаващите споделиха, че в условията на самоизолацията участието в дейността на парламента дава шанс човекът да живее по-пълноценно, като разнообразява своето ежедневие с нещо по-различно от учебните предмети и задълженията в семейството. Така те имат възможност да създават и да развиват своите идеи за участие в инициативи, като „Смъртоносните бонбони“, „Бележити хора и събития“, „Здравословна храна“, „Да забраним ученическите парламенти“, „COVID 19”. Това води и до интересно общуване със съучениците, когато обсъждат тези инициативи в своите паралелки във Фейсбук- групи.

Отрицаващите не се съгласиха с тази теза и изложиха своите аргументи в защита на тезата, че в условията на извънредната ситуация Ученическият парламент не трябва да продължава своята работа.

В първия си аргумент те разсъждаваха върху твърдението, че учениците са претоварени със задължения, свързани с учебните предмети, защото дистанционно учителите дават огромен обем домашни задания. Изтощението е толкова голямо, че членовете на парламента са на границата на психическите и физическите си възможности. Те нямат нужда да вършат още нещо допълнително, особенно тези дейности по мрежевите проекти, които заемат много време. Като лидери, те трябва да бъдат също отговорни и към своето здраве.

Във втория си аргумент отрицаващите подчертаха, че извънредната ситуация е хванала много хора неподготвени за електронна комуникация. Има доста членове на парламента, които нямат техническта възможност да се включват в дистанционна комуникация: едните, защото имат братя и сестри, които ползват същите устройства за обучение и те не могат да вземат участие във виртуални събрания, другите – защото имат слаб Интернет или живеят в отдалечени села и нямат Интернет връзка, те ползват само телефони, трети – защото се затрудняват с използването на Майкрософт Тиймс, в която провеждаме нашите събрания.

Затова най-добре е УП да спре своята работа в периода на извънредната ситуация.

Утвърждаващите обориха тези аргументи, като заявиха, че всички в Ученическия парламент не са случайни хора, те са избрани от своите съученици да  представляват интересите на класовете, затова не могат да спрат да работят.

Като деца на 21 век учениците в гимназията трябва да владеят съвременни технологии, и, ако някой няма такива умения, сега е момента да ги придобие.

На края на дебата всички се съгласиха, че натовареността на учениците при дистанционното обучение наистина е много по-голяма, отколкото в реална физическа среда. Но точно защото те са представители на УП, е необходимо да положат повече усилия от останалите и да продължат да развиват дейности, свързани с ученическото самоуправление.   

  • Total Visitors: 209361