Мама преподава!

Отличен начин за работа на учителя от вкъщи

Мама преподава 09:00 - 12:00

Не влизай!

Одговори на вашите въпроси:

- не знам какво ще вечеряме!

- в твоята стая!

- не знам!

- НЕ!

- пере се!

- в 12:00

  • Total Visitors: 209375