Резултат от конкурса за училища-партньори

Следните училища са одобрени за включване в проекта от българска страна:
1. Област Видин: Гимназия с преподаване на чужди езици "Йордан Радичков" - гр.Видин
2. Област Монтана:Природо–математическа профилирана гимназия – гр. Монтана
3. Област Враца:Профилирана езикова гимназия "Йоан Екзарх" – гр. Враца
4. Софийска област:Профилирана природо-математическа гимназия "Акад. проф. д-р Асен Златаров"- гр. Ботевград
5. Област Перник:Професионална гимназия по икономика – гр. Перник
6. Област Кюстендил: Езикова гимназия "Д-р Петър Берон"- гр. Кюстендил

  • Total Visitors: 230846