„Общуване и ситуация“ (Гимназия „Бора Станкович“ Бор)

Общуването с други хора е един от източниците на голямо удоволствие и щастие, но понякога може да бъде разочароващо, да провокира неприятни емоции и реакции, да доведе до разпад на връзката или пристрастяване. Конкретни ситуации също водят до конкретна комуникация. Тя може да бъде агресивна, пасивна и асертивна. В самото училище, но и чрез Ученическия парламент е много важно да се развие ненасилствена, асертивна комуникация, която би смекчила или дори предотврати ескалацията на конфликти, които могат да прераснат от вербални в физически.

Ученическият парламент има една от ключовите роли в това, защото събира ученици от различни възрасти или класове, където трябва да има взаимодействие, сътрудничество, разбиране и работа по едни и същи интереси и цели. Чрез нашето онлайн проучване учениците от нашето училище и представители на нашия парламент дадоха своите мнения и решения за определени конкретни ситуации, оцениха силата на комуникацията, реална и виртуална, и изпратиха съобщения в духа на асертивна, положителна комуникация, върху която трябва постоянно да работим - в училище, в парламента. и в живота ...

По-долу е линк, който води до анкета с въпроси и някои от отговорите на нашите ученици.

https://docs.google.com/forms/d/1qbghC1ta2qwg5zv9NEVT_i1naFiKf5tHXYRKSgUrpbU/edit 

  • Total Visitors: 231204