Ученическият съвет -важен за живота на училищната общност

Ученическият съвет на ППМГ "Акад. проф. д-р Асен Златаров"- Ботевград проведе финална дискусия по мрежовия проект "Да забраним ученическите парламенти". Учениците изказаха мнението си за функционирането и значимостта на ученическите съвети за изразяване на мнението на училищната общност. Други въпроси, които засегнаха в дискусията бяха как да рекламират дейността си за да се повиши авторитета и значимостта на съвета в училище.

Парламентът също има думата - Техническо училище Княжевац

Анализирайки нагласите на членовете на парламента, важността на ученическия парламент в училището беше потвърдена от необходимостта от такъв училищен орган. Дори в извънредни ситуации, като настоящата, членовете на парламента ясно изразяват мнението си за това къде и как виждат своята роля.

„Общуване и ситуация“ (Гимназия „Бора Станкович“ Бор)

Общуването с други хора е един от източниците на голямо удоволствие и щастие, но понякога може да бъде разочароващо, да провокира неприятни емоции и реакции, да доведе до разпад на връзката или пристрастяване. Конкретни ситуации също водят до конкретна комуникация. Тя може да бъде агресивна, пасивна и асертивна. В самото училище, но и чрез Ученическия парламент е много важно да се развие ненасилствена, асертивна комуникация, която би смекчила или дори предотврати ескалацията на конфликти, които могат да прераснат от вербални в физически.

Заседание на ученическия парламент и организиране на избори за най-активен

Ученическият парламент на гимназия „Светозар Маркович“ реши да проведе онлайн среща, защото въпреки че не сме в училище, това не е причина да спрем да работим.

На днешната среща членовете на парламента на нашето училище имаха задачата да изберат ученика, който ще вземе титлата на най-активен тази година. Гласуването се проведе онлайн, чрез анкета в Google Forms. Гласуването беше проведено успешно с постигнат кворум и надвишен (39 ученици).

Дебат "Трябва ли да функционира УП в извънредна ситуация?" - ГПЧЕ, Видин

Ученическият парламент на ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – Видин проведе дебат на тема „Трябва ли да функционира Ученическия парламент в условията на извънредната ситуация?“

Утвърждаващите защитаваха тезата, че Ученическияъ парламент в условията на извънредната ситуация е задължен да продължи своята работа. Отрицаващите отстояваха тезата, че в условията на извънредната ситуация няма смисъл от Ученическия парламент и той трябва да спре да функционира.

Ученическият парламент от Прокуплье представи проекта и своята работа

Екипът на проекта и членовете на ученическия парламент в Селскостопанското училище „Радош Йованович Селя“ от Прокуплье промотираха проекта „Регион на младежкото участие“ по местната телевизия и първоначалната им идея да работят по проекта за защита на животните „Всяка лапа се нуждае от дом “. Тъй като идеята не бе подкрепена, темата, на която се спряхме в рамките на проекта, е работата на самия парламент, защото изследванията показват, че е важно ученическият парламент да провежда дейности, които вълнуват всички ученици.

Резултати от АКЕТА - "Да забраним ученическите парламенти" - ГПЧЕ "Йордан радичков" Видин

Благодарим на всички, които се включиха в анкетата и взеха участи в проучването! Сега можем да ви предоставим резултатите и заедно да поработим върху подобрението им за следващата анкета, която ще се проведе в края на учебната година, за да се направи съпоставка и да се извлече ползата от действията, които сме предприели. Резултатите ще ви бъдат представени като анализ и под формата на графични изображения

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТАТА

Подготовка за дейността

Ученическият парламент от училище - ГПЧЕ “Йордан Радичков” във Видин, България се събра на 28.01.2020, за да създаде анкета по мрежовия проект “Да ЗАБРАНИМ ученическите парламенти”. Всички взеха активно участие. Анкетата има за цел да осведоми ученическите парламенти за нивото на информираност относно дейността на ученическия парламент и своевременно да подтикне към адекватни действия за ликвидирането на належащия проблем, а именно неосведомеността на учители и ученици относно дейността на парламента.

Описание на мрежовия проект

Цел на мрежовия проект: Да се повиши осведомеността и подобри имиджа на ученическия парламент в училищната общност и извън нея.

Моля споделяйте тук само РЕЗУЛТАТИ от проведени дейности по проекта (с текст, снимки...). Ако искате да предлагате и обсъждате идеи, да задавате въпроси или да коментирате - направете го във Форума.

  • Total Visitors: 218252