Резултати от проучване за здравословното хранене (Професионална гимназия по икономика - Перник)

Направихме въпросник (анкета), фокусиран върху здравословното хранене, който имаше за цел да установи знанията на учениците за важността и ползите от здравословното хранене. Проучването съдържа 7 основни въпроса, свързани с темата.

На първия въпрос повече от 60% от анкетираните казват, че здравословното хранене е ограничена консумация на вредни храни и напитки, останалите 35-40% смятат, че консумацията на плодове, зеленчуци и други неща също е важна.

Био млечни продукти в селскостопанското училище

В началото на март тази година, като част от онлайн проекта "Здравословна храна", членовете на ученическия парламент на земеделското училище "Радош Йованович Селя" подготвиха плакат за млечните продукти и тяхното производство. За съжаление, поради цялата ситуация, едва сега имахме възможност да нарисуваме плакат и да го поставим.

Интервю със специалист по здравословно хранене (ПГИ - гр. Перник)

На 26.05.2020 г. ученици от ПГИ - гр. Перник проведоха конферентна връзка със специалиста по здравословно хранене Анита Маркова, още позната като FITMAMA (https://www.fitmama.bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%BD/).

Конкурс на тема „Здравословно хранене“, организиран от ПГИ - Перник

Във връзка с дейностите по мрежови проект "Здравословна храна"  се обявява конкурс на тема „Здравословно
хранене“, който ще се проведе в 3 направления:
1.Есе
2.Снимка
3.Рисунка
Целта на учениците от УС на ПГИ - Перник е да провокира креативността на своите съученици, като ги подтикне към създаването на свои материали по темата или към представянето на лично виждане относно здравословното хранене.

Обобщение на резултатите от анкета на тема "Здравословно хранене" (ПГИ - гр. Перник)

УС към ПГИ-Перник изготви и проведе анкета на тема "Здравословно хранене", която имаше за цел да установи познанията на учениците относно важността и предимствата за здравословното хранене. Анкетата съдържаше 7 основни въпроса, свързани с темата. Представяме Ви резултатите:

Кът за здравословно хранене – идеи на УП на ГПЧЕ -Видин

Кътът за почивка и здравословно хранене, е място за ученици, където те могат да седнат през междучасието, да си починат, да изядат закуските си и да общуват едни с други. Тук учениците ще имат възможност да си поемат  дъх в натоварения училищен ден. Това ще е удобно място да се запознават и да прекарат време заедно. Учениците сами ще се грижат за чистотата в къта, което ще ги направи по-отговорни.

Ползването на дигитални устройства не е разрешено. Не може да се заседяваш цял ден, за да може да се ползва от много ученици.

Погрешни представи за здравословна храна (Гимназия "Бора Станкович") Бор

Има много истини, но и погрешни схващания в различни сфери. Така е и с (не) здравословното хранене. Често си мислим, че сме добре запознати с темата, но много пъти можем да правим грешки или да бъдем „роби“ на установените мнения и разбирания. Можем да живеем в илюзия. Затова сме подготвили за вас петте най-убедителни митове за здравословна храна.

Презентация на тема" Здравословно хранене" -Час на класа в ПМПГ-Монтана

На 31.03.2020 г. Ученическият съвет при ПМПГ-Монтана  подготви за Час за класа презентация на тема "Здравословно хранене", която беше представена в електронния дневник на гимназията за ученици, учители и родители.

Анкета за здравословното хранене-Гимназия "Бора Станкович" Бор

Ученическият парламент на гимназията Бора Станкович участва в създаването на въпросник за здравословнoто хранене. Целта беше да се проучи какво означава понятието "здравословна храна" за учениците, колко често се консумира и колко е важна е за тях. Учениците от гимназиите в Бор участваха в проучването и въпросникът беше попълнен онлайн. Приложен е списък на въпросите с кратки коментари и получените резултати под формата на диаграма.

Страници

  • Total Visitors: 233817