,,Лов на съкровища”

На 24.02.2023 година се проведе първият голям ,,Лов на съкровища” в ПМПГ. Участниците бяха разделени на отбори с томбола, бяха подготвени интересни награди на първите три отбора, успели да решат всички гатанки. Правилата бяха изяснени преди началото на играта, капитаните на отборите получиха последни инструкции и се даде старт на играта. Всички останали ученици бяха публика. Челните места заеха отборите 1,3 и 6.

Седмица без тормоз в училище

Ученическият съвет на гимназията направи изминалата седмица интересна. Под името ,,Седмица без тормоз в училище!” се криеха инициативи, които имаха за цел да разнообразят седмицата - проведоха се обучения ,,Без тормоз в училище!” на 5,6,7 клас, както и на всички осмокласници. Най-малките гимназисти изработиха различни украси - табло с послания, дърво, на което всеки имаше възможността да напише послание и много други. Кулминацията на седмицата е големият ,,Лов на съкровища”. Съветът на гимназията подготви интересни награди, за които учениците да се състезават.

Ученическият съвет -Монтана проведе превенция за зависимости

Ученици от ученическият съвет проведоха обучение по метода"Връстници обучават връстници" на тема"Информиран-независим". На 14.11.22г.-с 6 клас,на 15.11.22г.-с 8 и 9 класове  и на 16.11.22г. -с 7 клас учениците разискваха теми като вредата от алкохол,наркотици,тютюнопушене.

 

Ден на ученическото самоуправление в ГПЧЕ - Видин

На 09-ти май 2022г. в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ гр. Видин бе отбелязан Денят на самоуправлението по традиция с активното участие на учениците. През този ден те влязоха в различни роли – някои бяха учители и преподаваха на съучениците си, а други заеха длъжности от администрациятаи ръководството на училището. Така например Мартин Стефанов от 11.А бе директор, заместник директор бе Александра Боянова от 9.В клас, в ролята на секретар бе Велислав Бенков от 11.В, а библиотекар – Рая Малинова от 11.А клас.

Човешки права в състояние на криза

С учениците разгледаме международните декларации, договори и пактове в защита на човешките права и свободи. Разгледахме Всеобщата декларация за правата на човека с ООН от 1948г, ; конвенция за правата на детето от 1989г. ; Международен пакт за граждански и политически права. Обсъдихме какви са ползите и недостатъците от институцията - омбудсман. 

Хуманитарна акция от сърце "За Даница Янич"

06.04.2022 Ученическият парламент на Гимназията по икономика и търговия организира хуманитарна акция за събиране на средства за ученичката от гимназията в Враня Даница Янич.
Акцията беше организирана в салона на училището, където беше организирана продажба на коледно жито за Бъдни вечер.
В същото време беше организиран и хуманитарен футболен турнир, в който освен наши ученици участваха и ученици от Вранячката гимназия. Всички събрани пари ще бъдат внесени по сметката на фондация „Бъди хуманен“ за Даница Янич.

Информация от Ученически парламент към ГПЧЕ - Видин

31.03.2022 През периода януари-март 2022 година членовете на УП отново проявиха активност и се включваха в някои по-важни дати от празничния календар. Така например чрез изготвяне на плакати, които бяха поставени на видни места в училището, бяха отбелязани Денят на розовата фланелка и Деня на любовта- февруари месец. По-късно учениците от УП съдействаха за събиране на необходими дрехи и материали за украинските бежанци в града, които предоставиха на местния Български червен кръст.

Парламентът в Княжевац участва в две мобилности

14.03.2022 През предходния период учениците от техникума в Княжевец провеждаха редовни срещи и участваха в друг интересен проект по интеркултурализъм. В него взеха участие 8 ученика – членове на ученическия парламент и 2-ма ментори – ръководителя на парламента и професионален сътрудник. Дейностите включваха и ученическа мобилност – една група ученици от нашето училище бяха в Лесковац, а друга в Лучаним, където имаха възможност да участват в уъркшопи.

ПМПГ- Монтана отбеляза 23.02.2022г. -Ден на розовата фланелка.

23.02.2022 Ученическият съвет при ПМПГ-Монтана като част от Програмата за превенция на насилието в училище инициира и популяризира провеждането за поредна година на 23.02.2022г. Ден на розовата фланелка.

Страници

  • Total Visitors: 219512