Проучване за ученическите парламенти - за обсъждане

4 posts / 0 new
Last post
fyc
Проучване за ученическите парламенти - за обсъждане

АНКЕТА

Ученическият парламент на ГПЧЕ "Йордан Радичков", гр.Видин, България, съзаде анкета по мрежовия проект "Да забраним ученическите парламенти". Бихме се радвали ако отделите минута време, за да я погледнете и да отговорите на 6 въпроса, свързани с устройството и работата на ученическия парламент. Моля разпространете анкетата и по вашите училища, като подтиквате учениците да отговорят на въпросите за по-добър ефект. Ако имате предложения за други въпроси, които биха били подходящи за нашата анкета - моля напишете ги като коментар! Ето го и линка към анкетата: ЦЪКНИ ТУК

joan-exarchbg
joan-exarchbg's picture
Ученически парламент
Учениците ще бъдат повече мотивирани и целенасочени, ако имаха възможността да участват в дискусия със своите преподаватели, като по този начин ще обменят опит за положителни/негативните страни свързани с училищната общност и биха взели същинско, категорично решение, което ще бъде от полза за всеки един участник. В гр.Враца ежемесечно се събират ученическите парламенти от всички училища, като обсъждат "болните" проблеми в образователната система, но тези проблеми остават неразбрани и недостъпни за учителите, което трябва да се промени. Трябва да има комуникация и да се поддържа връзката учител - ученик.
fyc
Не може ли да се организира
Не може ли да се организира някаква дискусия в ФБ? Или по друг начин онлайн?
joan-exarchbg
joan-exarchbg's picture
Анкета
Учениците от нашият ученически парламент в ПЕГ "Йоан Екзарх" - гр.Враца, попълниха успешно анкетата.
Log in or register to post comments
  • Total Visitors: 233797