Poljoprivredna škola “Radoš Jovanović Selja” Prokuplje

Poljoprivredna škola “Radoš Jovanović Selja” počela je sa radom 1928. godine u Prokuplju, ali pod nazivom “Specijalna poljoprivredna škola” u kojoj je školovanje trajalo dve godine. Posle II svetskog rata postaje četvorogodišnja škola.
Osnovna delatnost škole je srednje stručno obrazovanje u području rada poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane. Osim smera pekar koji je u trogodišnjem trajanju, svi ostali smerovi su u trajanju od četiri godine.
Poljoprivredna škola u Prokuplju poseduje multimedijalnu učionicu, biblioteku sa oko 6 000 naslova, kabinete za hemiju. Učenici imaju sve uslove za izvođenje kvalitetne praktične nastave. Škola raspolaže mašinskim parkom, radionicom, živinarskom farmom, inkubatorskom stanicom, traktorima i ostalim mašinama i opremom koja je neophodna za održavanje praktične nastave.
Kontakt
Adresa: Vuka Karadžića 1, Prokuplje
Tel: +381 27/331-213
Website: poljoprivrednaskolapk.edu.rs
Email: ppsradospk@beotel.rs

  • Total Visitors: 205182