Безбедност деце, превентива и заштита од злоупотребе психоактивних супстанци- Гимназија "Бора Станковић" Бор

У склопу Ученичког парламента, школе Гимназија "Бора Станковић" из Бора, сарадње са члановима парламента, али и другим ученицима наше школе, одржана је радионица на тему: „Безбедност деце, превентива и заштита од злоупотребе психоактивних супстанци“. Радионице су осмислили и реализовали ученици трећег разреда наше школе, који су претходно прошли обуку која се тицала безбедности, потребних знања и вештинa на тему лошег утицаја психоактивних супстанци. Пратећи ове радионице и учествујући у њима, ученици су кроз интерактивне игре, питања, коментаре учврстили постојећа и стекли нова сазнања на ову тему. Уједно су се и забавили и остварили позитивну комуникацију и сарадњу са водитељима, али и међусобно. Ово је само  један од видова активности који показује да је улога Ученичког парламента посебно значајна у школи и да се утем њега остварује интеракција и позитивна комуникација како са члановима истог тако и са осталим ученицима, односно младим људима. Циљ му је повезивање, размена искуства, знања, боље упознавање и нове идеје
.

  • Total Visitors: 218980