"Немој бити део статистике" - Економско-трговинска школа Врање

Болести зависности представљају веома велики здравствени и друштвени проблем. Поред последица по здравље корисника ПАС, ове болести доводе и добројних социјалних проблема. Рад на превенцији злоупотребе ПАС је неопходан и подразумева деловање више различитих области у друштву. 

Просечан узраст када почиње експериментисање са дрогама, најчешће марихуаном, је 16 година, а просечан узраст када се почиње са коришћењем хероина је 21 година.

Према подацима истраживања у Србији је регистровано преко 500 зависника од опијата, који су започели лечење, а евидентирано је 89 смртних случајева повезаних са употребом дроге. 

Немој и ти бити део статистике.

Поруку вам, кроз свој цртеж, шаље, ваша другарица Анђела Аритоновић.

  • Total Visitors: 218957