Резултати спроведене анкете о информисаности ученика о дрогама и наркоманији - Економско трговинска школа Врање

Упознајте се са резултатима спроведене анкете о информисаности ученика о дрогама и наркоманији. Резултате смо представили кроз презентацију.

AttachmentВеличина
File rezultati_sprovedene_ankete.pptx1.41 МБ
  • Total Visitors: 218961