Instructions - Инстукции

2 posts / 0 new
Last post
fyc
Instructions - Инстукции

We are opening the topic of the network project for discussion and ideas. Please, use Bulgarian, Serbian (Cyrillic) or English!

Отваряме темата на мрежовия проект за дискусия и идеи. Моля, ползвайте български, сръбски (кирилица) или английски език!

Отварамо тему мрежног пројекта за дискусију и идеје. Молимо користите бугарски, српски (ћирилицу) или енглески!

joan-exarchbg
joan-exarchbg's picture
За да разберат необходимостта
За да разберат необходимостта от здравословното хранене, учениците трябва да се запознаят с фундаменталните хранителни разстройства /заболявания/ на организма, които водят до редица последици, като по този начин биха променили ежедневния си начин на живот и хранене. В нашето училище пуснахме кратко филмче, илюстриращо проблемите свързани с Анорексията и Булимията, а след това и с наднорменото тегло. По този начин подтикнахме децата към размишление и промяна.
Log in or register to post comments
  • Total Visitors: 231249