Савет ученика је важан за живот школске заједнице

Студентски савет ППМГ „Акад. Проф. Др Асен Златаров“ - Ботевград одржао је завршну дискусију о мрежном пројекту „Забранимо ученичке парламенте“. Ученици су изнели своје мишљење о функционисању и значају савета ученика за изражавање мишљења о школској заједници. Остала питања покренута у дискусији била су како оглашавати своје активности како би се повећао ауторитет и значај школског одбора.

Светски дан заштите животне средине

Светски дан заштите животне средине је дан који се обележава у целом свету сваког 5. јуна кроз разне активности и кампање, са циљем да се скрене пажња јавности на бројне еколошке проблеме и потребу очувања животне средине

Видео промоција парламента

И даље радимо и даље постојимо

У склопу активности дела мрежног пројекта је и промоција нашег парламента. У овом периоду изолације и социјалне дистанце нисмо могли да се дружимо, и изведемо све што смо замислили за ову школску годину. 

Састанак ученичког парламента и организација избора за најактивисту

Ученички парламент Гимназије "Светозар Марковић" одлучио је да одржи онлајн састанак, јер иако нисмо у школи, то није разлок за престанак рада.

На данашњем састанку, чланови УП наше школе, имали су задатак да изаберу ученика који ће понети титулу најактивисте ове године. Гласање је спроведено онлајн, путем анкете на Гугл Формс-у. Гласање је успешно спроведено са испуњеним и превазиђеним кворумом (39 ученика). 

"Комуникација и ситуација" (Гимназија "Бора Станковић" Бор)

Комуникација са другим особама представља један од извора великог задовољства и среће, али понекад може да фрустрира, изазове непријатне емоције и реакције, доведе до кварења односа, или пак до појаве зависности. Специфичне ситуације доводе и до специфичне комуникације. Она може бити агресивна, пасивна и асертивна.  У самој школи, али и кроз Ученички парламент јако је важно неговати ненасилну, асертивну комуникацију, која би ублажила, или чак и спречила ескалацију сукоба који из вербалних могу прерасти и у физичке.

И парламент се пита - Техничка школа Књажевац

Анализом ставова чланова парламента, важност ученичког парламента у школи потврђена је потребама за оваквим органом школе. Чак и у ванредним, неуобичајеним ситуацијама као што је тренутна, чланови парламента јасно износе своје ставове о томе где и на који начин виде своју улогу.

Ученички парламент из Прокупља презентовао пројекат и свој рад

Пројектни тим и чланови ученичког парламента у Пољопривредној школи "Радош Јовановић Сеља" из Прокупља су на локалној телевизији промовисали пројекат "Регион партиципације младих" и њихову иницијалну идеју за рад на пројекту о заштити животиња "Свака шапица има свој дом". Обзиром да идеја није подржана, ово је тема којом смо се бавили у оквиру самог рада парламента, јер управо и истраживања показују да је важно да један ученички парламент спроводи активности које се тичу свих ученика.

Резултати анкете "Забранимо ученички парламент" "- ГСJ "Јордан Радичков" Видин

Хвала свима који су спровели истраживање и учествовали у нашем истраживању! Сада вам можемо дати резултате како бисмо заједно радили на њиховом побољшању приликом одабира времена за нашу следећу анкету, која ће бити урађена на крају школске године, како бисмо их упоредили и проценили предности наших активности. Резултати ће вам бити представљени у облику анализа и графичких табела.

До данас (30. март 2020.) истраживање је обухватило 145 људи.

1. 87% њих сматра да је ученички парламент користан за живот у школи, док 13% сматра супротно.

Бела Паланка - Забранити ученички парламент

Мрежни пројекат "Забранити ученичке парламенте" се и код нас одвија. 

Информисаност о Ученичком парламенту наших ученика и професора а поготово локалне заједнице је веома оскудна. Превасходно је циљ подизање свести ученика наше школе, наставника и локалне заједнице о томе шта све УП чини за ученике школе и саму школу. И не само школу него и разне друге активности помоћи локалној заједници и људима. Самим тим активностима се побољшава живот ученика у школи, њихова свест о самоорганизовању и суделовању у друштву као активан грађанин.

Припрема активности

Школски парламент ФЛХС „Иордан Радичков“ у Видину, Бугарска, окупио се 28.01.2020. године да би направио анкету о мрежном пројекту „Забранити ученичке парламенте“. Сви су активно учествовали. Анкета има за циљ да испита школски парламент о степену свести о томе која је сврха рада школских парламената и самим тим да подстакне мере које се предузимају за решавање тог проблема - а то је неадеквата информисаност наставника и ученика о његовом раду.

Опис мрежног пројекта

Циљ мрежног пројекта: Подизање свести и побољшање имиџа студентског парламента унутар и изван школске заједнице.

Молимо поделите само РЕЗУЛТАТЕ проведених овде пројектних активности (са текстом, фотографијама ...). Ако желите да предложите и разговарате о идејама, поставите питања или коментаришите - учините то на форуму.

  • Total Visitors: 233791