Областно състезание "Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации" - Видин

27.04.2018 Във Видин се проведе областно състезание "Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации". В състезанието участваха 28 ученици от 7 училищни клуба от областта. Състезанието премина в два етапа: Теоретична част - решаване на тест; Практическа част - проверка на уменията на учениците за действия при различни бедствия - земетресение, наводнение, използване на индивидуални средства за защита, херметизиране на помещение, предпазване на хранителни продукти от радиационно замърсяване, пожар и първа долекарска помощ.

Победител е клубът на СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Видин.

   

 

  • Total Visitors: 1748884