Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/fycvidin/public_html/ssn/sites/all/modules/xautoload/src/Util.php on line 127

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/fycvidin/public_html/ssn/sites/all/modules/xautoload/src/Util.php on line 164

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/fycvidin/public_html/ssn/sites/all/modules/xautoload/src/ClassFinder/ClassFinder.php on line 417

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/fycvidin/public_html/ssn/sites/all/modules/xautoload/src/ClassFinder/ClassFinder.php on line 460

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/fycvidin/public_html/ssn/sites/all/modules/xautoload/src/ClassFinder/Plugin/DrupalExtensionNamespaceFinderPlugin.php on line 185
ОУ "Д-р П. Берон" - Монтана | SSN

ОУ "Д-р П. Берон" - Монтана

Адрес:3400 гр.Монтана, ул. Александър Батемберг 48

Тел: 096 303 305

E-mail: tretoou@abv.bg

www.tretoou.com
 

III ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” е създадено през 1962 година. Първоначално учениците се обучават в сградата на Политехническата гимназия.

През 1968 г. е открита новопостроената сграда на училището.

През 1981 г. е открит допълнителен учебен корпус за изграждането,  на който  помагат много родители  с  доброволен труд.

През 1993 г. училището приема за свой патрон името на народния будител д-р Петър Берон.

През 2005 г. е открит първият компютърен кабинет по i –клас, а през 2006 година и втори. През 2010/2011 година и двата кабинета са изцяло обновени.

През 2006 – 2007 година е извършен цялостен ремонт на всички учебни корпуси, големия физкултурен салон и е създадена достъпна архитектурна среда. Училището придобива своя нов европейски вид.

През 2006 година е създадена и емблемата на училището, която по-късно е включена като част от  училищната униформа.

През 2009 година са въведени ученически униформи, които са символ на училището, знак за принадлежност към училищната общност.

През 2011 година е създадена  уеб страница на училището.

Трето основно училище „Д-р Петър Берон” - Монтана е учебно заведение с традиции, което дава старт в живота не само на възпитаниците си, но и на учителите в професионалното им поприще. Качеството на образованието е приоритет в работата на амбициозния колектив. От създаването до днес училището ни обучава и възпитава поколение след поколение, инвестирайки в тях знания и духовна енергия, които сега на свой ред нашите възпитаници раздават.

Управленският екип се състои от Директор и Заместник- директор. 

Педагогическият персонал е от специалисти педагози, които работят  с ученици от І до VIII клас. Ежегодно  получават допълнителна квалификация, свързана с работа по подобряване методиката на обучение и развиване на редица извънкласни проектни дейности. Ние, колективът на ІІІ ОУ „Д-р Петър Берон” – Монтана работим с амбицията учениците ни да получат отлична подготовка, да станат знаещи, можещи и мислещи творчески личности. Подхождайки с необходимото търпение и уважение към личността на всеки ученик, ние се грижим за неговото пълноценно физическо и духовно израстване.

Тази учебна година училището ни е включено в проекта ,,Мрежа от сигурни училища“. Проектът има за цел да създаде модел на безопасни училища от българо-румънския граничен район ( области Долж, Румъния; Видин и Монтана, България). Във всяко училище, работещо по този проект, се създават по два доброволчески клуба с ученици от шести и седми клас. Дейността им е насочена към развиване на граждански компетентности и на умения за действия при бедствия, аварии и катастрофи, както и към превенция за намаляване риска и защита при бедствия и извънредни ситуации в училище.

Участниците в клуба „Млад спасител“ при III ОУ „Д-р Петър Берон”-гр.Монтана ще черпят опит от Районна служба ,,Пожарна безопасност и защита на населението“ и ще споделят  добри практики в сайта на проекта.

ДОБРОВОЛЧЕСКИ КЛУБОВЕ

 

  • Site Counter:587,237