ОУ „Иван Вазов“ - Монтана

Адрес:3400 гр.Монтана, ул. Александър Батемберг 48

Тел:096/303 320

E-mail: ou_ivanvazov4@abv.bg 

IV ОУ „ Иван Вазов“ гр. Монтана е основано на 01.09.1968 година. В него се обучават 570 ученици. Управленският екип се състои от Директор и Заместник- директор. 

Педагогическият персонал е от специалисти педагози, които работят  с ученици от І до VII клас. Ежегодно  получават допълнителна квалификация, свързана с работа по подобряване методиката на обучение и развиване на редица извънкласни проектни дейности. 

Училището има традиции в проекти, развиващи интересите на учениците в областта на спорта, изкуствата и природните науки. Доказателство за това са многобройните призови места, спечелени в редица състезания, фестивали и олимпиади. Примери като дейностите по проект „Успех“ показват желанието на нашите ученици и техните родители да се включват активно в училищния живот.

IV ОУ „ Иван Вазов“ гр. Монтана все още няма традиции в областта на доброволчеството и затова интересът към проект „Мрежа от сигурни училища“ е много голям.

 

ДОБРОВОЛЧЕСКИ КЛУБОВЕ

 

  • Site Counter:591,471