Предизвикателството да премериш себе си

В интересно и незабравимо за учениците преживяване, се превърна посещението на 11 а клас в УПБЗН – град Вършец. Съвместното занятие е планирано като част от модула „Реагиране при бедствия и аварии“ на Национална програма „Научи се да даряваш“ към БДФ и продължение на дейностите по проект „Мрежа от сигурни училища“.

Посрещнаха ги Началникът на Участъка – Лъчислав Лазаров и младши инспектори Михаил Ташев и Мирослав Първанов. Огнеборците бяха подготвили интригуваща лекция, свързана с видовете пожари и начините и средствата за защита на населението. Истинско предизвикателство за младите хора беше тренингът „Реакция на дежурната смяна при тревога за произшествие“, където ролите на командир на екип и и водач на специализиран автомобил изпълниха учениците Борислав Вангелов и Евгени Цеков. Момчетата имаха за задача да приемат и впишат сигнала за тревога и да се организират до потегляне на пожарната кола, съгласно действителния норматив. Четиридесет и петата секунда, която отчетоха хронометрите, бе истинско постижение и повод за аплодисменти от всички присъстващи.

Методологията за съвместна дейност на институциите допринася за ефективно изпълнение на задачите на българската образователна система при изграждането на гражданска активност и умения у учениците да бъдат практични в реалния живот, особено в ситуации, изискващи компетентни, точни и адекватни реакции. Доброто познаване на системата за защита при бедствия и аварии в България, както и практическото й обвързване с образованието ще доведе до адекватно и ефективно поведение на младежите при рискови за живота на хората ситуации. Ангажирането на част от извънкласното време на младежите с полезни и привлекателни занимания, е добра алтернатива на редица негативни обществени влияния. С такива интересни форми със състезателен и възпитателен характер се подпомага в голяма степен и противопожарната им култура. Създават се умения за адекватни действия, за защита и самозащита при пожари, аварии, бедствия и свързаните с тях опасности.

  • Site Counter:599,024