Първа международна среща на експерти

12-13 юли 2016 В Дубова, Румъния се състоя Първата международна среща на експерти в областта на образованието и на гражданската защита от България и Румъния. Форумът е дейност по проект "Мрежа от сигурни училища" и имаше за цел да презентира резултатите от проведеното сравнително проучване и да разработи Техническо задание за обезпечаване на обученията и състезанията по проекта. 

       

  • Site Counter:546,535