СУ "Иван Вазов" - Вършец

гр. Вършец, общ. Вършец, обл. Монтана 
ул. „Цар Иван Асен ІІ“ № 19 
тел. 095 272 157;  095 272 357 
e-mail: sou_varsh@abv.bg

Website: http://www.ivan-vazov.info

СУ "Иван Вазов", гр. Вършец е едно от красивите големи училища в област Монтана, средищно за общината. В него се обучават 609 ученици от града и 7 околни села.

Управленският екип се състои от директор и двама помощник-директори.

Педагогическият персонал е специализиран за работа с ученици от І до ХІІ клас и участва ежегодно в допълнителни обучения, свързани с работа по подобряване методиката на обучение и развиване на редица извънкласни проектни дейности.

Хората, работещи в СУ „Иван Вазов” в дългогодишната си практика са се доказали, като много добри педагози – учители специалисти, непедагогическия персонал обгрижва възпитаниците ни, спазвайки етичните и нормативни норми.

Училището участва в различни дейности за мотивиране на децата за по-активно включване в училищния живот, за приобщаване на родителите към целите на училищното образование. Извънкласни дейности, като лятно училище, създаване клубове по интереси, организиране на екскурзии, полуинтернатни групи, духов оркестър, вокална формация, танцови състави, спортни отбори и други са натрупан опит в изпълнението на подобни на включените в проект „Мрежа от сигурни училища“. Доброволчеството също е традиционна форма за моделиране на етично поведение чрез личен пример. Популяризира се като кауза и насърчава членовете и симпатизантите да участват като доброволци в инициативи от обществена полза. В инициативите равнопоставено вземат участие деца от всички възрастови групи, което допринася за подобряване на комуникацията по между им и желанието им да развиват доброволчеството като ценност и традиция, призната и оценена от обществата.

  • Site Counter:587,404