Теоретична гимназия "К. Брансковеану" - Дъбулени, Румъния

Теоретична гимназия "К. Брансковеану "- Портал за бъдещето

Местоположение: Дъбулени се намира на левия бряг на река Дунав, на 80 километра южно от Крайова, административния център на област Долж.

Има население от около 14 000 жители, като основната дейност е селското стопанство.

Образованието има традиция в Дабулени, а Теоретичната гимназия "К. Брансковеану" продължава тази традиция. На 15 септември 1961 г. са отворени вратите на "смесено средно училище" в Дъбулени, което приема името Теоретичната гимназия "Константин Брансковеану " от учебната 1990/1991 година. През 1980 г. се премества в нова сграда, станало селскостопанска гимназия, а през 1990 г. старата сграда на Общообразователно училище №. 4 беше отворена отново.

С изграждането на нова училищна локация, притежаваща добра материално-техническа база, Теоретичната гимназия "Константин Брансковеану " функционира от септември 2001 г. в тази сграда.

В базата откриваме всички структури на предуниверситетското обучение, започвайки от предучилищното ниво до най-висшия цикъл на най-високото ниво, изучавайки около 1000 ученици (от 3 до 19 години), координирано и ръководено от около 80 учители , притежаващи квалификация до  докторски и магистърски степени. От 2010 г., училище № 3 се превърна в структура на Теоретичната гимназия "Константин Бранконеану", Дъбулени.

Партньорства и проекти

Проект по Коменски - 11-PM-222-DJ-RO: Европейските ученици: агенти на устойчивото развитие

Проект Младежите в културно-икономическото румънско-българско сливане, Програма ФАР ТГС

Проект E.Y.Es BLOG (Европейски младежки преживявания чрез изграждане на уебсайтове и блогове) Програма Коменски 1

Еко проекти и партньорства

В сърцето на Олтенската Сахара, както наричат Дъбулени, пясъците разколебават надеждите на хората, занимаващи се със селското стопанство, като опустиняването става все по-очевидно. Поради това учениците и учителите на Теоретичната гимназия "К. Бранконеану" не можаха да реагират на усилията за възстановяване и опазване на околната среда. На ниво училище се организираха: Екокараван на екологичните промотъри, Националният конкурс "Еко Фън", Училището - образователен център за екологичната общност, "Мисли зелено, живей зелено", "Кръгът танцува на земята", Румъния получава корени и т.н.

Националната кампания за залесяване, инициирана от телевизионната станция Realitatea - Румъния получава корени - се реализира и в Дъбулени, 300 ученици и учители от гимназията, допринесоха за опазването на природата, разбирайки значението на екологичните действия.

Чрез партньорството и проектите по екологични теми, разработени в нашето гимназиално училище, ние имахме за цел да развием способността за адаптиране и комуникация на учениците, както и да ги направим отговорни за опазването на околната среда, особено след като действията ни са насочени към учениците от различни възрасти - от предучилищна до ученици от гимназията от XII клас., като всички се надяваме на по-добро и "по-зелено" бъдеще.

  • Total Visitors: 1874342