Учебна евакуация

24.10-2018 Във II ОУ „К. Фотинов“ се проведе учебна евакуация като част от програмата по БАК за 2018/2019 г., свързана с обучението на ученици и служители за действия при пожар и други непредвидени инциденти на територията на учебното заведение. Събитието се проведе съвместно с РСПБЗН град Лом и под ръководството на младши инспектор Тихомир Тодоров, като бяха спазени всички дейности в плана за действия при пожар: подаване на сигнал за пожар, събиране на Щаба по пожарна безопасност, известяване на намиращите се в училище ученици, учители и служители за незабавна евакуация чрез мегафон, училищен звънец и по радиоуредбата, частично спиране на ел. захранването в района на пожара.

В подготовката и провеждането на учебната евакуация активно участие взеха учениците от клуб „Млад огнеборец“, които осъществиха дежурство на изходите, подпомогнаха евакуацията на децата от подготвителната група и оказаха помощ на двама пострадали, които изведоха от сградата под ръководството на училищния фелдшер, като преди това им оказаха първа помощ.

Евакуацията приключи за 3 минути, като през това време в двора на училището пристигна пожарната кола с дежурния екип. Органите на ПБЗН бяха информирани за обстановката – брой евакуирани, изнесена ценна документация, извършени действия по пожарогасене и др.

Мл. инсп. Тихомир Тодоров и началникът на дежурната смяна дадоха висока оценка на свършената работа, поздравиха организаторите и учителите за добре осъществената учебна евакуация.

  • Site Counter:598,997