Ученическо състезание „Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации” - Монтана

11.05.2018 Учениците от Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Монтана се класираха на първо място в областния етап на ученическото състезание „Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации”. Състезанието се проведе в Центъра за професионална квалификация.
Всички участници показаха теоретичните си знанията си за правилно поведение при пожар, бедствия и извънредни ситуации.
При практическите игри състезателите поставяха противогаз, херметизираха помещения и хранителни продукти. Учениците демонстрираха бързина и правилна реакция за действия при земетресение, наводнение и пожар.
Целта на състезанието е да се проверят знанията и уменията на учениците за действия при пожари, бедствия, аварии и природни катастрофи, да се възпита в тях чувство за взаимопомощ и умение за работа в екип при възникване на кризисни ситуации.

  • Total Visitors: 1748942