Новини

25-26 декември 2016 С двудневен курс за психолози и педагогически съветници от области Видин и Монтана приключи цикъла от обучения за училищни общности в България. Курсът бе на тема Психологическа помощ на жертви на бедствия и аварии и се проведе отново в х-л Скалите, Белоградчик.

21-24.11.2016. В Белоградчик се проведoха последователно два семинара за начални и прогимназиални учители от партньорските училища по проект "Мрежа от сигурни училища". Темата на обучението бе защитата от бедствия и аварии в училище. 

17-18.11.2016. В Белоградчик се проведе семинар за училищни ръководства по планиране дейността по защита от бедствия и аварии в училище. Дейността е част от цилъл обучения по проект "Мрежа от сигурни училища", насочени към управление на риска. Лектор на курса бе Християн Курилов - експерт в Регионална дирекция "Противопожарна безопасност и защита на населението" - Видин.

Уважаеми колеги, благодарим за публикациите в Новини от клубовете - виждаме, че сте много активни и успешни! Това прави и сайта ни по-хубав и смислен. За да постигнем онова, което целяхме обаче, молим за повече активност по мрежовите проекти, Можете самите вие да инициирате такива, като ни предложите подходящи теми.

07-08.10.2016. В гр.Белоградчик се състоя втората международна среща на експерти по проект "Мрежа от сигурни училища", която целеше да се утвърди разработеният методически набор от програми, учебни материали и др., обслужващ обучителните дейности и предвидените състезания. В работата на срещата взеха участие 20 специалисти от България и Румъния в областта на образованието, защитата от бедствия и аварии, както и психолози. Форумът разгледа подробно предоставените материали и след направени корекции, същите бяха утвърдени.

07-10.09.2016. В Белоградчик се проведе обучение на ръководители на доброволчески клубове по бедствия и аварии от 10 училища в области Видин и Монтана. Обучението е дейност по проект "Мрежа от сигурни училища" и се осъществи от партньора по проекта Регионална мрежа за иновативно образование. 

12-13 юли 2016 В Дубова, Румъния се състоя Първата международна среща на експерти в областта на образованието и на гражданската защита от България и Румъния. Форумът е дейност по проект "Мрежа от сигурни училища" и имаше за цел да презентира резултатите от проведеното сравнително проучване и да разработи Техническо задание за обезпечаване на обученията и състезанията по проекта. 

05 Май 2016. Проект "Мрежа от сигурни училища", финансиран по програма Interreg V-A Румъния-България, бе успешно презентиран пред представители на училищното образование в 15 общински центъра на области Видин и Монтана. Присъстващите се запознаха с предвидените дейности и начините за включване на училищата в инициативата.

Страници

  • Total Visitors: 1321402