За проекта

Основна цел:
Чрез трансгранично консолидиране на ресурси, изграждане на капацитет и публично-частно партньорство да се постигане по-висока ефективност на социалните услуги за хората от българо-румънската гранична зона, изложени на риск от бедност или социално изключване.

Покана за обучение

„ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ТЕРАПЕВТИЧНА РАБОТА В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ И ИНСТИТУЦИИ. КАК ДА ВЪЗДЕЙСТВАМЕ ВЪРХУ ПОВЕДЕНИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ДА ПОСТИГНЕМ ПОЛОЖИТЕЛНА ПРОМЯНА."
03 Април 2020, Хотел Рамада (бивш Принцес) - Град София
Лектор: Дашенка Кралева - председател на управителния съвет на Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца "ФИЦЕ България"
Програма и талон за регистрация

АРТTЕРАПИЯ на СТРАХА - арттерапевтична програма

Aлбум с творчески и терапевтични проекти за работа с деца и възрастни

Автор:  доц. д-р Пепа Митева
02.03.2020 Креативното пособие „Албум с творчески и терапевтични проекти за работа с деца и възрастни" съдържа описание на дейности, разпределени в 8 практически сесии и общо 15 задачи.
Нарича се така, защото предава различен опит при срещи със Страха. По-точно, подсказва как можем да осветим темите, свързани със страховете и да ги превърнем в Сила!
Може да поръчате от този линк: Арттерапия на страха - терапевтична програма

Обучение за превенция и интервенция при случаи на деца въвлечени в родителски конфликт.

20.01.2020 Фондация "Асоциация Анимус" организира обучение на тема: Работа за превенция и интервенция при случаи на деца въвлечени в родителски конфликт. Обучението ще се проведе на 10, 11 и 12 февруари 2020 г., в гр. Царево.  Срокът за записване в обучението е до 05.02.2020г. Повече информация ще намерите в прикачения файл (секция Новини).

Страници