Девета квалификационна сесия

19-20.11.2018  Деветият съвместен обучителен семинар се проведе в Крайова, Румъния с участието на 20 български и румънски специалисти в сферата на социалните услуги. Темата на курса беше "Превенция на зависимостта от социалните услуги"

Осма квалификационна сесия

05-06.11.2018 Осмият съвместен обучителен семинар се проведе в Белоградчик с участието на 20 български и румънски специалисти в сферата на социалните услуги. Темата на курса беше "Арт терапия в работата с деца със СОП и техните семейства"

Седма квалификационна сесия

29-30.10.2018 Седмата обучителна сесия по проекта се състоя в Русе с участието на 22 професионалисти от социалната сфера на България и Румъния. Темата на сесията беше "Персонално центрирано планиране в работата с хора с увреждания".

Покана за обменни визити

26.10.2018 Свободен младежки център обявява покана за обменни посещения между български и румънски социални структури (като доставчици на социални услуги, административни органи в сферата на социалните услуги), работещи в допустимите гранични региони. В периода от ноември 2018 г. до февруари 2019 г. ще бъдат подкрепени 6 обменни визити - три в България и три в Румъния. Всяка двойка кандидатства изпраща само един формуляр за кандидатстване, чрез изпращащата организация до съответния партньор по проекта. Крайният срок за кандидатстване е неделя, 11.11.2018. За повече информация вижте приложените документи в раздела "Новини". 

Страници