Първа обменна визита

03-05.12.2018 Във Видин се осъществи първото от планираните шест обменни посещения на социални институции/организации от България и Румъния. Домакин на събитието бе Центърът за работа с деца на улицата, гости - Спешен център за деца на улицата (Дробета Турну Северин), а темата - "Методи за работа с деца на улицата - неформална математика". 

Девета квалификационна сесия

19-20.11.2018  Деветият съвместен обучителен семинар се проведе в Крайова, Румъния с участието на 20 български и румънски специалисти в сферата на социалните услуги. Темата на курса беше "Превенция на зависимостта от социалните услуги"

Осма квалификационна сесия

05-06.11.2018 Осмият съвместен обучителен семинар се проведе в Белоградчик с участието на 20 български и румънски специалисти в сферата на социалните услуги. Темата на курса беше "Арт терапия в работата с деца със СОП и техните семейства"

Седма квалификационна сесия

29-30.10.2018 Седмата обучителна сесия по проекта се състоя в Русе с участието на 22 професионалисти от социалната сфера на България и Румъния. Темата на сесията беше "Персонално центрирано планиране в работата с хора с увреждания".

Страници