Шеста квалификационна сесия

22-23.10.2018 Шестата квалификационна сесия по проекта се състоя в Слатина, Румъния, с участието на 20 професионалисти от социалната сфера на България и Румъния. Темата този път беше "Групи за социална интервенция на местно ниво".

Пета съвместна квалификационна сесия

27-28.09.2018 Петата съвместна квалификационна сесия се проведе в Констанца с участието на български и румънски специалисти в сферата на социалните услуги. Темата на курса беше "Съвременни методи на работа / консултиране на жертви на домашно насилие и агресори "

Четвърта съвместна квалификационна сесия

17-18.09.2018 В Монтана се състоя четвъртата съвместна квалификационна сесия с участието на български и румънски специалисти от сферата на социалните услуги. Темата на курса бе "Работа със семейства в риск".

Трета съвместна квалификационна сесия

03-04.09.2018 В Констанца, Румъния се състоя третата от предвидените 10 съвместни квалификационни сесии за специалисти от сферата на социалните услуги от българо-румънския граничен район. Този път темата бе "Арт терапия за деца с увреждания". 

Страници