Покана за обменни визити

26.10.2018 Свободен младежки център обявява покана за обменни посещения между български и румънски социални структури (като доставчици на социални услуги, административни органи в сферата на социалните услуги), работещи в допустимите гранични региони. В периода от ноември 2018 г. до февруари 2019 г. ще бъдат подкрепени 6 обменни визити - три в България и три в Румъния. Всяка двойка кандидатства изпраща само един формуляр за кандидатстване, чрез изпращащата организация до съответния партньор по проекта. Крайният срок за кандидатстване е неделя, 11.11.2018. За повече информация вижте приложените документи в раздела "Новини". 

Шеста квалификационна сесия

22-23.10.2018 Шестата квалификационна сесия по проекта се състоя в Слатина, Румъния, с участието на 20 професионалисти от социалната сфера на България и Румъния. Темата този път беше "Групи за социална интервенция на местно ниво".

Пета съвместна квалификационна сесия

27-28.09.2018 Петата съвместна квалификационна сесия се проведе в Констанца с участието на български и румънски специалисти в сферата на социалните услуги. Темата на курса беше "Съвременни методи на работа / консултиране на жертви на домашно насилие и агресори "

Четвърта съвместна квалификационна сесия

17-18.09.2018 В Монтана се състоя четвъртата съвместна квалификационна сесия с участието на български и румънски специалисти от сферата на социалните услуги. Темата на курса бе "Работа със семейства в риск".

Страници