Седми форум за обмяна на опит

19-20.04.2018 Седмият форум за обмяна на опит между специалисти от социалните услуги от българо-румънския граничен район се състоя във Велико Търново. темата на форума бе "Социални услуги за деца - дневна грижа".

Шести форум за обмяна на опит

12-13.04.2018 Шестият форум за обмяна на опит между специалисти от социалните услуги от българо-румънския граничен район се състоя в Крайова, Румъния. Темата на форума бе "Социални услуги за стари хора".

Пети форум за обмяна на опит

28-29.03.2018 Петият форум за обмяна на опит между специалисти от социалните услуги от българо-румънския граничен район се състоя в Дробета Турну Северин, Румъния. Темата на форума бе "Доброволчеството в социалните услуги".

Четвърти форум за обмяна на опит

22-23.03.2018 Четвъртият форум за обмяна на опит между специалисти от социалните услуги от българо-румънския граничен район се състоя в Русе. Темата на форума бе "Приемна грижа".
 

Страници