Трети форум за обмяна на опит

15-16.03.2018 Третият форум за обмяна на опит между специалисти от социалните услуги от българо-румънския граничен район се състоя във Враца. Темата на форума бе "Деинституционализация на услугите за възрастни".

Втори форум за обмяна на опит

06-07.03.2018 Вторият форум за обмяна на опит между специалисти от социалните услуги от българо-румънския граничен район се състоя в Крайова, Румъния. Темата на форума бе "Социални услуги за деца с увреждания".

Първи форум за обмяна на опит

19-20.02.2018 Първата съвместна среща за обмяна на опит между специалистите от социалните услуги от българо-румънския граничен район се състоя в Белоградчик. Tемата на срещата бе "Социални услуги за деца с девиантно поведение и/или конфликт със закона".

Обща покана за обмяна на опит

Свободен младежки център кани представитители на заинтересованите институции - РДСП, ДСП, Общини и доставчици на социални услуги, да вземат участие в 10-те двудневни форума за обмяна на опит с румънските им колеги, както следва:

Време

Страна

Място

Тема

22-23.03.2018

BG

Русе

Приемна грижа

28-29.03.2018

RO

Мехидинци

Доброволчество в социалните услуги

12-13.04.2018

RO

Крайова

Социални услуги за стари хора

19-20.04.2018

BG

В.Търново

Социални услуги за деца (дневни и резидентни услуги)

10-11.05.2018

RO

Александрия

Процедури по осиновяване

17-18.05.2018

BG

Плевен

Функции на институциите в системата на социалното подпомагане

4-5.06.2018

RO

Констанца

Социални услуги за деца, напускащи институции

За участие в конкретна среща кандидатите трябва да подадат апликационна форма по образец, приложена по-долу, най-малко 7 дни преди провеждането на срещата на e-mail: info@fyc-vidin.org

Очаква се участниците да представят накратко опит или добра практика по темата, правейки презентация или по друг начин.

Всички разходи по участието се поемат от проекта. За повече информация се свържете със Свободен младежки център (www.fyc-vidin.org).

Забележка: Възможни са промени в графика. 

 

Страници