Първи форум за обмяна на опит

19-20.02.2018 Първата съвместна среща за обмяна на опит между специалистите от социалните услуги от българо-румънския граничен район се състоя в Белоградчик. Tемата на срещата бе "Социални услуги за деца с девиантно поведение и/или конфликт със закона".

Обща покана за обмяна на опит

Свободен младежки център кани представитители на заинтересованите институции - РДСП, ДСП, Общини и доставчици на социални услуги, да вземат участие в 10-те двудневни форума за обмяна на опит с румънските им колеги, както следва:

Време

Страна

Място

Тема

22-23.03.2018

BG

Русе

Приемна грижа

28-29.03.2018

RO

Мехидинци

Доброволчество в социалните услуги

12-13.04.2018

RO

Крайова

Социални услуги за стари хора

19-20.04.2018

BG

В.Търново

Социални услуги за деца (дневни и резидентни услуги)

10-11.05.2018

RO

Александрия

Процедури по осиновяване

17-18.05.2018

BG

Плевен

Функции на институциите в системата на социалното подпомагане

4-5.06.2018

RO

Констанца

Социални услуги за деца, напускащи институции

За участие в конкретна среща кандидатите трябва да подадат апликационна форма по образец, приложена по-долу, най-малко 7 дни преди провеждането на срещата на e-mail: info@fyc-vidin.org

Очаква се участниците да представят накратко опит или добра практика по темата, правейки презентация или по друг начин.

Всички разходи по участието се поемат от проекта. За повече информация се свържете със Свободен младежки център (www.fyc-vidin.org).

Забележка: Възможни са промени в графика. 

 

Експертна среща в Русе

30 - 31.10.2017. В Русе се проведе двудневна среща на експерти от България и Румъния по проект Регионална мрежа за социална кохезия. Целите на срещата включваха запознаване с резултите от проведеното проучване на системите за социални услуги в двете страни, както и определяне на тематиката и процедурите за участие в дейностите за изграждане на капацитет по проекта.

     

Картотекиране на социалните ресурси в Румъния

През август 2017 г. двама експерти посетиха повече от 100 различни социални структури (доставчици на социални услуги и центрове, в които се предоставят социални услуги) в района на изпълнение на проекта. В резултат на това бе създадена база данни (която продължава да се обогатява) с информация за социалните услуги от областите: Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Калараш и Констанца. Базата данни ще бъде преведена и качена на този сайт на румънски, английски и български езици.

Страници