Картотекиране на социалните ресурси в Румъния

През август 2017 г. двама експерти посетиха повече от 100 различни социални структури (доставчици на социални услуги и центрове, в които се предоставят социални услуги) в района на изпълнение на проекта. В резултат на това бе създадена база данни (която продължава да се обогатява) с информация за социалните услуги от областите: Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Калараш и Констанца. Базата данни ще бъде преведена и качена на този сайт на румънски, английски и български езици.

Картотекиране на социалните ресурси в България

В периода м.юли и август 2017г. двама картотекиращи експерти посетиха над 100 различни социални структури (доставчици на социални услуги, публични органи с управленски функции, методически и обучителни центрове в социалната сфера и пр.) от области Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра и Добрич. В резултат на това бяха събрани 129 записа в картотеката, която продължава да се обогатява и предстои да включи и социални структури от областти Видин и Монтана. Базата-данни ще бъде преведена и качена в сайта на български, английски и румънски езици, а също ще има отражение и на интерактивна карта.

Страници