Pentru project

  Obiectiv principal:
Prin consolidarea transfrontalieră a resurselor, consolidarea capacităților și parteneriatul public-privat pentru asigurarea serviciilor sociale mai eficiente pentru persoanele expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială în zona de frontieră româno-bulgară.

Citeste mai mult

Diagnoza situației persoanelor cu dizabilități în România

09.03.2021 Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA) a realizat, cu sprijinul Băncii Mondiale, prima Diagnoză a situației persoanelor cu Dizabilități din România.

La capătul celui mai amplu efort de colectare de date, cercetare și analiză realizat în România în domeniul dizabilității, ANDPDCA este astăzi în măsură să facă publice informațiile complete asupra situației persoanelor cu dizabilități, atât din perspectiva cadrului legal și de politici publice.  

Diagnoza completă poate fi consultată aici:

/http://andpdca.gov.ro/w/planuri-si-actiuni/

Din martie va intra in vogoare noua Lege a adoptie.

09.03.2021 Noua lege prevede simplificarea procedurii de adopție.

De exemplu, a fost prelungită valabilitatea atestatului de adoptator sau familie adoptatoare de la doi la cinci ani.

De asemenea, se elimină din procedura de adopție identificarea rudelor de până la gradul al IV-lea în cazurile în care planul individualizat de protecţie a copilului are ca finalitate adopţia. Rudele vor fi căutate o singură dată şi doar până la gradul al treilea, scurtându-se, astfel, perioadele în care copiii rămân blocaţi în sistemul de protecţie.

Legea mai prevede ca vor putea beneficia de şansa la o familie şi copiii trecuţi de vârsta de de 14 ani, rămânând adoptabili până la majorat.

Conferința finală

01-02.04.2019 Conferința finală a proiectului a avut loc la Craiova, România, cu participarea a 49 de experți din domeniul serviciilor sociale din România și Bulgaria. În cadrul conferinței a fost prezentat proiectul și au fost evaluate rezultatele,s-a înființat o rețea informală transfrontalieră și au fost identificate măsuri de sustenabilitate pentru această inițiativă.

  

Pages