News

Diagnoza situației persoanelor cu dizabilități în România

09.03.2021 Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA) a realizat, cu sprijinul Băncii Mondiale, prima Diagnoză a situației persoanelor cu Dizabilități din România.

La capătul celui mai amplu efort de colectare de date, cercetare și analiză realizat în România în domeniul dizabilității, ANDPDCA este astăzi în măsură să facă publice informațiile complete asupra situației persoanelor cu dizabilități, atât din perspectiva cadrului legal și de politici publice.  

Diagnoza completă poate fi consultată aici:

Din martie va intra in vogoare noua Lege a adoptie.

09.03.2021 Noua lege prevede simplificarea procedurii de adopție.

De exemplu, a fost prelungită valabilitatea atestatului de adoptator sau familie adoptatoare de la doi la cinci ani.

De asemenea, se elimină din procedura de adopție identificarea rudelor de până la gradul al IV-lea în cazurile în care planul individualizat de protecţie a copilului are ca finalitate adopţia. Rudele vor fi căutate o singură dată şi doar până la gradul al treilea, scurtându-se, astfel, perioadele în care copiii rămân blocaţi în sistemul de protecţie.

Conferința finală

01-02.04.2019 Conferința finală a proiectului a avut loc la Craiova, România, cu participarea a 49 de experți din domeniul serviciilor sociale din România și Bulgaria. În cadrul conferinței a fost prezentat proiectul și au fost evaluate rezultatele,s-a înființat o rețea informală transfrontalieră și au fost identificate măsuri de sustenabilitate pentru această inițiativă.

A treia vizită de schimb de experiență

15-17.01.2019 A treia vizită de schimb de experiență între instituții/organizații din Bulgaria și România a avut loc în Veliko Tarnovo. Evenimentul a fost găzduit de către Municipalitatea din Veliko Tarnovo, invitații fiind din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului – Teleorman, iar tematica  a fost ”Măsuri de sprijin pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție”.

A doua vizită de schimb de experiență

12-14.12.2018  A doua vizită de schimb de experiență între instituții/organizații din Bulgaria și România a avut loc în Craiova. Evenimentul a fost găzduit de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Dolj, invitații fiind din cadrul Fundației "Sprijin pentru Realizare" – Vidin, iar tematica  a fost "Dezvoltarea parteneriatului pentru persoanele cu dizabilități".

Prima vizită de schimb de exepriență

03-05.12.2018 Prima dintre cele șase vizite de schimb de experiență la instituții/organizații din Bulgaria și România a avut loc la Vidin. Evenimentul a fost găzduit de Centrul de lucru cu copiii străzii, iar oaspeții au fost din cadrul Centrului de urgență pentru copiii străzii (Drobeta Turnu Severin). Tematica evenimentului a fost "Metode de lucru cu copiii străzii - Matematica informală ".

Pages