Национална среща на младежките организации

01.06.2018. В периода 22-24 юни 2018г. в гр. Варна ще се проведе Национална среща на младежки оргнизации, както и 14-то Национално младежко изложение.
Младежки организации от цялата страна ще имат възможността да изпратят свои представители на Срещата и заедно да дискутират предизвикателствата в своята работа, както и да очертаят възможните решения. В рамките на събитието ще се проведе и 14-тото Национално младежко изложение, където повече от 40 младежки организации ще представят своите дейности и инициативи.
Срещата цели да повиши капацитета на младежките организации като създаде пространство за обмяна на контакти, опит и добри практики, както и ще се задълбочим в темата „Застъпничество" като инструмент за отстояване на нашата позиция и постигне на позитивна промяна.
Другата важна цел на събитието е да популяризира младежките организации и тяхната дейност чрез провеждане на 14-тото Национално младежко изложение, което е част от програмата, както и онлайн кампания с видеа.
Събитието се организира от Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите - МСМРБ и Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности" в партньорство с Национален младежки форум и Сдружение „Варна – Европейска младежка столица"
Очакваме ви, защото заедно сме по-добри и по-силни!