Конкурс за "Youth Riders""

Сдружение СВОБОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР (www.fyc-vidin.org) обявява конкурс за активни млади хора, желаещи да се включат в дейностите по проект „Youth Riders”, финансиран по програма INTERREG-IPA България – Сърбия. Моля, вижте приложените документи.

Изследване на младежките политики в България

Февруари, 2017. Завърши проучването на младежките политики и активизъм в целевия район на проекта, който от българска страна обхваща областите Видин, Монтана, Враца, София област, Перник и Кюстендил. В рамката на теренната работа бяха посетени 10 общини от изброените области, където бяха проведени интервюта с представители на местните власти, младежки структури и НПО. Резултатът от дейността е доклад, който може да бъде изтеглен от секция "Документи" на този сайт. 

Страници