Изследване на младежките политики в България

Февруари, 2017. Завърши проучването на младежките политики и активизъм в целевия район на проекта, който от българска страна обхваща областите Видин, Монтана, Враца, София област, Перник и Кюстендил. В рамката на теренната работа бяха посетени 10 общини от изброените области, където бяха проведени интервюта с представители на местните власти, младежки структури и НПО. Резултатът от дейността е доклад, който може да бъде изтеглен от секция "Документи" на този сайт. 

Страници