Submission #19

Submission information
Submitted by fyc
понеделник, March 6, 2017 - 16:09
89.106.117.16
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
НЧ „Братство 1869“ гр. Кюстендил
България
читалище
2500 Кюстендил, ул. „Отец Паисий“ № 11
078 52 63 95
chitalishte@bratstvokn.org
http://bratstvokn.org/
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Целта на организацията е да задоволява потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в населеното място, където осъществява дейността си, запазване на обичаите и традициите на българския народ, разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата.
НЧ „Братство” провежда социална политика насочена към развиване на творческия потенциал на деца и млади таланти с ограничени финансови възможности като предоставя голяма част от обучението в курсовете и школите безплатно.
Областите на дейност, в които читалището работи са образование, култура, младежки и социални дейности. Предоставяните услуги са предимно насочени към тези дейности.
- деца,
- млади хора на възраст от 15 до 29 години от област Кюстендил.
- млади хора в неравностойно положение, които нямат същите възможности като връстниците си, поради социални и икономически трудности, културни различия – представители на ромския етнос, както и млади хора от отдалечени или селски региони
- младежки групи и сдружения, граждански организации и НПО, развиващи своята дейност на територията на област Кюстендил и работещи по проблемите на младежкото развитие
- работещи и хора в пенсионна възраст
- широката общественост
Югозападна България
на щат - 26 , сътрудници по граждански договори - 18, доброволци – 150 (годишно)
Проект: Европейски информационен център от мрежата Европа Директно.
Период на изпълнение: 2009 - 2017 г.
Стойност на проекта: € 33 309.00
Проект: „Музика, изкуство, туризъм – за обединени Балкани”. Партньори - Музикално училище Ниш, Република Сърбия. Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия.
Период на изпълнение: 2013 -2014 г.
Стойност на проекта: € 92 291,58
Проект:"Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт"
Съюз на народните читалища