Submission #20

Submission information
Submitted by fyc
понеделник, March 6, 2017 - 16:12
89.106.117.16
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
„Партньори-Дупница”
България
сдружение с нестопанска цел в обществена полза
2600, гр. Дупница, ул. „Николаевска” №26
+35970152127
partners.dupnitsa.ngo@gmail.com
www.1oflads.com
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Да създава оптимални условия за устойчиво и балансирано развитие на социално слабите, децата, младежите, инвалидите, ромската общност от региона, по отношение на икономика, инфраструктура, образование, култура, спорт и интеграция в обществото.
Младежки инициативи и образователни дейности
деца и младежи в риск
няма ограничение
25 доброволци
1. Инициатива „РОК АКАДЕМИЯ” Дупница – стартира дейността си през 2006г. чрез проекта "Социално включване, чрез музика" на фондация "Партньори-България" , финансиран от фондация "Спасете децата – Малмьо" , Швеция.
2. Проект „Rock'n Pop the Borders” - финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Република България – Република Македония CCI No: 2007CB16IPO007.
3. Проект “Приятно и полезно” в партньорство с ОУ „Св.св.Кирил и Методий” – с.Яхиново и ОУ „Христо Ботев” – с.Самораново.