Submission #53

Submission information
Submitted by fyc
неделя, December 31, 2017 - 16:00
212.39.89.131
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Сдружение на ромите - Прокупле
Сърбия
сдружение
Милене Јовановић бб/22, 18400 Прокупље, Сърбия
+381 27 32 31 64
drustvoromapk@mts.rs
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Развитие и еманципация на ромите
Работа в областта на правата на детето, подобряване на образователната структура на ромите и действия на всички образователни нива, борба със стереотипите, предразсъдъците и дискриминацията, свързване на ромската общност с мнозинството, особено със съответните държавни институции.
млади роми
Топлички окръг, югоизточна Сърбия, Сърбия
2
"За мирното съвместно съществуване на младежта в югоизточната част на Сърбия" – в сътрудничество с Отворен клуб - Ниш, с цел предотвратяване на конфликти и постигането на мирно съвместно съществуване на младежи роми и не-роми - Кралство Белгия, 2010-2012;
"Трябва да се научим да живеем заедно" - представяне на културата и кулинарните специалитети и изграждането на мрежи от млади хора от различни националности от Буяновац, Босилеград и Прокубле - ЕС, 70 000 евро, 2015-2016
"Изграждане на капацитет на млади ромски активисти от Прокупле" - изграждане на капацитет на млади роми и ромки, за да могат да участват еднакво във всички дейности на НПО и ЛС, както и в процеса на вземане на важни решения за подобряване на живота на ромите. ЕС Прогрес, 16.500 евро, 2016 - в момента
Мрежа на организациите за деца на Сърбия, Национален съвет на ромите