Submission #54

Submission information
Submitted by fyc
неделя, December 31, 2017 - 16:11
212.39.89.131
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Организация за защита на правата и подкрепа на хората с увреждания – Из кръга, Ниш
Сърбия
сдружение
Епископска 72б/3, 18106 Ниш, Сърбия
+381 63 77 96 251
izkruganis@gmail.com
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Подобряване на условията на живот на хората с увреждания, решаване на общи проблеми и оказване на помощ, както и подобряване на социалното положение на жените с увреждания в Сърбия и постигане на човешко право на живот без насилие и дискриминация.
Правно консултиране за лица с увреждания, провеждано веднъж седмично всяка сряда в сътрудничество с Адвокатската колегия на Ниш; Психологическо консултиране; Поръчване на гинекологични прегледи.
млади хора, студенти, момичета и жени с увреждания
територията на град Ниш и околността
1
Безплатна правна помощ за момичета и жени с увреждания - от 2011 г. и в момента
Подкрепа за честване на "Седмица на жените с увреждания"
"Кураж да работиш", подкрепен от Министерството на младежта и спорта
Из кръга - Ниш