Submission #55

Submission information
Submitted by fyc
неделя, December 31, 2017 - 16:28
212.39.89.131
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Съвет на учениците от средните училища на град Ниш
Сърбия
неформална структура в период на регистрация
Расадник број 7, Ниш, Сърбия
+381 64 8839396
savetucenika@gmail.com
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Мисията на "Ученическия съвет" се основава на насърчаването на истинските ценности, които помагат на учениците в средните училища да се интегрират по най-добрия начин в извънкласните дейности и по този начин да научат много полезни неща, както във формалното, така и в неформалното образование.
Редица семинари по младежката политика са една от услугите. Те осигуряват на обучаемия да научи нещо ново и по този начин да придобие знания, с които той пряко ще участва в процеса на вземане на решения, който се отнася за всички ученици от гимназията. Естествено, постоянното взаимодействие с институциите на града допринася за придобиването на опит и нови знания.
средношколци, родители, учители по предмети
окръг Нишава
доброволци
"Овластяване на младите хора чрез ученическите парламенти", реализиран в периода 2013-2014г., финансиран от бюджета на град Ниш. Чрез обиколки на всички средни училища в града ние информирахме учениците от средните училища за значението на ученическите парламенти.

Проектът "Младите лидери" бе реализиран в периода 2014-2015г., финансиран от бюджета на град Ниш. Той имаше за цел да създаде и помогне на младите хора да се открият католидери. С този проект засегнахме сериозната тема, наречена "изтичане на мозъци".

Проект "Ученически вестник", финансиран от Общинския бюджет на гр.Ниш, реализиран в периода от 2016г. и все още продължава. Целта ан ученическия вестник е промоцията на истинските ценности и по този начин да допринесе за знанията на учениците. Този проект чрез концепцията на вестника носи и хуманитарен характер.