Submission #56

Submission information
Submitted by fyc
неделя, December 31, 2017 - 16:46
212.39.89.131
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Гражданско сдружение РИМЕ
Сърбия
сдружение
Хајдук Вељкова 17/2, 19000 Зајечар, Сърбия
+381 19 420 070; +381 63 484 939
rime.zajecar@gmail.com
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Подобряване на качеството на живота на деца и младежи с увреждания
социално-хуманитарна работа
Деца и младежи с увреждания, членове на техните семейства, актьори на местната общност
Зайчар
Заети по договор / проект до две години, доброволци 4
1. "Ездачките клубове в услуга на ангажирането на млади хора с увреждания" 1.100.000,00, Министерство на труда, заетостта, ветераните и социалните въпроси
Обучени 10 младежи с интелектуални увреждания на възраст между 18-25 години за майстори в клубове по езда по програмата Хипореабилитация.
Игри без граници за коне и с коне в района на Хиподрума в Зайчар, 14 доброволци и 20 млади хора с умствени увреждания, и от двата пола, от 18 до 25 години от Зайчар, Панчево, Белград и Крагуевац
2. "Чрез самозастъпничество до социалното приобщаване на младите хора с увреждания" 265.000,00 Фондация "Искорак"
Пресконференция, свикана от млади хора от тази категория. Гостуване на местни медии и представяне на дейността на сдружението, както и разкази за потенциала на тази категория.
3. „Създаване на асистирани жилищни услуги за млади хора с интелектуални затруднения“, Министерството на труда, заетостта, на ветераните и социални въпроси 249,650.000
Разглеждане на необходимостта от услугата. Информационен семинар за представители на сдружения, Центъра за социална работа, Националната служба по заетостта, представители на градската администрация
Мрежа "От кръга - Сърбия" в дейностите на насилието срещу момичета с увреждания, член на УС на Националната асоциация на организациите с увреждания